Πρέπει να κινούμαι προσεκτικά;

Φυσικά, όπως και σε κάθε νέα κατάσταση, σας προτείνουμε να λαμβάνετε αποφάσεις κατόπιν σκέψης και ενημέρωσης. Θα πρέπει να είσαστε προσεκτικοί ώστε να μην εμπιστεύεστε τους αναξιόπιστους. Οι νέες επαφές πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη σας σταδιακά, μέσω συνεπώς έντιμης και ειλικρινούς συμπεριφοράς. Πάρτε όσο χρόνο χρειάζεστε για να δοκιμάσετε τη φερεγγυότητα ενός ανθρώπου και δώστε ιδιαίτερη προσοχή καθ' όλη τη διάρκεια. Εάν υποπτεύεστε πως κάποιος λέει ψέματα, τότε είναι πιθανό να ενεργεί ανάλογα. Σας συμβουλεύουμε να ενεργείτε υπεύθυνα, έχοντας μέλημά σας το ρομαντισμό, και να μην ξεκινάτε στενές σχέσεις πρόωρα, ακόμα και αν αυτή η οικειότητα είναι μόνο διαδικτυακή. Εάν αποφασίσετε από κοινού να περάσετε το σημείο που δεν έχει επιστροφή, θα πρέπει να είσαστε προσεκτικοί και να προστατευτείτε από σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσους.

← Πίσω στο τμήμα Βοήθεια

feedback